Escola Oficial d'Idiomes d'Alacant

Logotip de l'EOI Alacant
Idioma de la web Castellano .:. Valencià

Renúncies

Normes Generals

Els alumnes oficials que per raons degudament justificades a criteri del consell escolar, no puguen assistir a classe una vegada formalitzada la matricula, podran sol·licitar a la direcció del centre la renúncia de matricula, a fi de no perdre l'escolaritat.

El consell escolar del centre establirà els terminis en què es puga sol·licitar la dita renúncia, així com el model de sol·licitud i la documentació que haurà d'aportar l'interessat perquè la direcció resolga en conseqüència.

En tot cas, estos alumnes hauran de figurar en les actes de juny i setembre especificant "renúncia" en el lloc destinat a l'anotació de les seues qualificacions. La renúncia a la matricula oficial podrà ser concedida fins a un màxim de tres vegades, en anys consecutius o no.

Procediment

Presente una instància dirigida al Director del centre, exposant les raons que li porten a sol·licitar la renúncia i adjuntant els documents que considere necessaris o que li indiquen en Direcció d'Estudis. El Cap d'Estudis comprovarà si el seu cas s'ajusta a algun dels supòsits generals prèviament aprovats pel consell escolar. Si és així, comunicarà a Secretària que la renúncia queda autoritzada automàticament. Si el seu cas és diferent dels supòsits generals, haurà de ser sotmés al criteri del consell escolar, per la qual cosa l'autorització pot demorar-se algun temps. Una vegada autoritzada o rebutjada la renúncia, se li comunicarà com més prompte millor.

Dates de sol·licitud

Terminis de sol·licitud:

Fletxa cap amunt

Inici Peu de Pàgina

Webmaster .:. Política de Privacitat .:. Accessibilitat .:. Mapa del Lloc .:. Descàrregues.:. Buscar
2004-2006 © Escola Oficial d'Idiomes d'Alacant
Valid XHTML 1.0 Transitional .:. ¡CSS Válido! .:. Página Accesible Nivel AA

Fi Peu de Pàgina